BIBKO®

BIBKO® – řešení recyklace zbytkového betonu v oblasti transportbetonu a provozů pro prefabrikáty.

BIBKO® systém nabízí komplexní řešení pro recyklaci zbytkového betonu. Systém recykluje kamenivo a cementovou vodu pro opětovné použití ve výrobním procesu. To umožňuje likvidaci zbytkového betonu šetrnou k životnímu prostředí, bez jakéhokoli odpadu. Může být použito při výrobě betonu, malty nebo anhydritu. Disponujeme zkušeným kompetentním týmem odborníků s více než 25letou zkušeností a realizovali jsme 1300 staveb po celém světě. Je pro nás samozřejmostí, že řešení se vždy přizpůsobí požadavkům zákazníka.

BIBKO® poskytuje svým zákazníkům také plnou technickou podporu při instalaci zařízení a další služby.

BIBKO®. Patenty. Inovace. Pro životní prostředí a budoucnost.
Naše technika je chráněna mezinárodním patentem.

 

BIBKO® Recyklační systémy a jejich výhody

Recyklace zbytkového betonu a odpadních vod představuje již více než 25 let trend v ekologických technologiích pro výrobu transportbetonu a prefabrikovaných dílů. Jaké důvody vedou k používání recyklačních systémů a jaké jsou výhody takového systému?

Obchodní aspekt

Investice do recyklačních systémů vede k měřitelným úsporám již v krátkém čase po instalaci, díky zavedení uzavřeného okruhu oběhu materiálu. Protože může být využit materiál recyklovaný, žádný materiál nemusí být zlikvidován a použije se méně čisté vody. Vedle čistě obchodního aspektu zlepšuje přizpůsobený recyklační systém s jednotným konceptem zacházení s materiálem a vodou práceschopnost provozu.

Právní rámec

Zavedení recyklačního systému odpovídá právním předpisům o zacházení se zbytkovým materiálem a jeho opětovném použití.

Aktivní ochrana životního prostředí

Dalším důvodem pro zavedení recyklačního systému je aktivní ochrana životního prostředí. Díky dosažení oběhu materiálu jsou chráněny přírodní zdroje a šetřeno těžební prostředí.

 

Free Joomla Templates by JoomlaShine.com